0943 076 414

Ty ren đồng 2 đầu cỡ lớn dành cho đèn bàn

25,000

Ty ren đồng 2 đầu cỡ lớn dành cho đèn bàn

– Đường kính ngoài khoảng 10mm.
– Đường kính trong rỗng khoảng 7mm,
– Răng ngoài M10 bên ngoài, khoảng cách răng là 1mm, có thể được sử dụng với đai ốc răng trong M10