0943 076 414

sơn trang trí nội thất dulux, sơn nước trong nhà, sơn phủ màu nội thất

Sơn trang trí nội thất Dulux là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Dùng để sơn phủ trang trí trong nhà, phù hợp với nhiều loại bề mặt của tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.


sơn trang trí nội thất dulux, sơn nước trong nhà, sơn phủ màu nội thất