0943 076 414

bột bả jotun, bột trét tường nội thất, bột trét tường ngoại thất

Bột bả Jotun là loại bột trét để làm phẳng, mịn cho các bề mặt tường nội thất và ngoại thất


bột bả jotun, bột trét tường nội thất, bột trét tường ngoại thất