0943 076 414

Ống suốt ren ngoài 10

7,000

Ống suốt ren ngoài 10

– Màu sắc Mạ kẽm trắng
– Chất liệu sản phẩm: sắt
– Đường kính răng bên ngoài khoảng 10mm , rỗng bên trong đường kính ống khoảng 8mm