0943 076 414

sơn vạch kẻ đường dulux, sơn giao thông, sơn phản quang

Sơn kẻ vạch giao thông Dulux Professional là sơn đường gốc nước có công thức đặc biệt tạo độ bám dính cao cho các bề mặt nhựa đường, bê tông cũng như các khối bê tông lót đường.


sơn vạch kẻ đường dulux, sơn giao thông, sơn phản quang