0943 076 414

dung môi nippon thinner, dung môi pha loãng sơn, dung dịch tẩy rửa sơn