0943 076 414

sơn công nghiệp kova, sơn epoxy, sơn chống rỉ, sơn sàn công nghiệp, sơn giao thông, sơn sàn thể thao

Sơn công nghiệp Kova là loại sơn bảo vệ các lớp bề mặt vật liệu có thể đảm bảo tiêu chuẩn chống chịu cao trong công nghiệp do ảnh hưởng của nhiệt độ, hóa chất, ăn mòn…


sơn công nghiệp kova, sơn epoxy, sơn chống rỉ, sơn sàn công nghiệp, sơn giao thông, sơn sàn thể thao