0943 076 414

Nút thít dây nhựa dùng kẹp dây điện cho đui đèn E12, E14, E26, E27

3,000

Nút thít dây nhựa kích thước 10mm dùng kẹp dây điện và giữ đui đèn cho các loại đui đèn E12, E14, E27, E26, có 2 màu là đen, trắng.