0943 076 414

Đui đèn E27 màu trắng dùng cho đèn vải, đèn thả, đèn bàn, đèn cây

20,000

Đui đèn E27 màu trắng dùng cho đèn vải, đèn thả, đèn bàn, đèn cây – Trangtrinhadepshop.com